1. Prejsť na menu
 2. Prejsť na obsah
 3. Prejsť k zápätie
Prihlásiť

Prihlásiť

Používateľské meno:
Heslo:      
Pamätaj si ma

Zaregistrovať

Polia označené hviezdičkou (*) požadujú.
Meno:
Používateľské meno:
Heslo:      
Potvrdiť heslo:
E-mail:
Potvrdiť e-mail:

Vyberte svoj ​​jazyk

Často kladené otázky (FAQs)

Milí priaznivci Nadácie dobrá budúcnosť a nádej,

V tejto sekcii môžete nájsť odpovede na často kladené otázky, hlavne ohľadom podpory našej práce. Ako budeme naše aktivity ďalej rozvíjať, budeme postupne doplňovať ďalšie otázky a odpovede. Ak máte nejakú otázku, ktorá ešte nie je pokrytá, prosím, kontaktujte nás priamo na info(at)goodfutureandhope.com a my vám odpovieme priamo.

Ďakujeme za váš záujem o našu nadáciu.
Tím Nadácie dobrá budúcnosť a nádej


Aktivity nadácie 
 

Ako konkrétne môžem nadáciu podporiť?

Existuje niekoľko možností ako nás podporiť.

V prvom rade môžeš podporiť nadáciu finančne. Tvoja podpora nám umožní vytvoriť bezpečné prostredie pre deti v núdzi, v ktorých sa im bude dobre dariť po fyzickej aj citovej stránke. Naši miestni partneri, ktorí s deťmi žijú a starajú sa o ne, nám pomáhajú rozvíjať aktivity čo najlepším smerom pre deti. Naše procesy sme nastavili transparentne a s miestnymi partnermi sme denne v kontakte. Takže každý cent, ktorý nám pošleš, používame tak, aby priniesol čo najviac deťom. Pomáhame im budovať pevné základy lepšej budúcnosti.

Momentálne nám bežia 2 hlavné projekty:
 • Program virtuálnych adopcií - program, prostredníctvom ktorého môžeš sponzorovať ubytovanie, stravu a vzelanie pre jedno z detí zaradené do nášho programu v Ugande. Staneš sa sponzorom konkrétneho dieťaťa a podporuješ ho až do ukončenia strednej školy. Keď budeš jej/jeho virtuálnym rodičom, umožníš jej/mu vyrastať v prirodzenom prostredí a stať sa plnohodnotným členom miestneho spoločenstva. Viac informácií môžeš nájsť tu.
 • Nové priestory pre sirotinec - projekt stavby nových priestorov pre sirotinec, ktorý umožní postarať sa o viac detí a vytvoriť prostredie, ktoré sa viac podobá normálnej rodine, aby mohli vyrásť v bezpečí. Zbierame finančné prostriedky, aby sme mohli postupne kúpiť pozemok, postaviť domy, vykopať studňu a založiť bio-záhradu. Viac informácií o tomto projekte je tu.
Na našej webstránke nájdeš najnovšie informácie o prioritách a konkrétnych aktivitách, ktoré môžeš podporiť.

Ďalšou formou podpory nadácie je stať sa naším dobrovoľníkom. Môžeš nám pomáhať budovať povedomie o deťoch v núdzi a našej práci pre ne, s organizáciou našich aktivít, fundraisingových kampaní a eventov. Ak máš záujem stať sa členom nášho tímu, kontaktuj Zuzku (zuzka(at)goodfutureandhope.com).

Musím vždy prispieť na konkrétny projekt alebo môžem podporiť aj prácu nadácie vo všeobecnosti?

Dary v prospech nadácie sú možné s účelom aj bez účelu. Ak chceš podporiť konkrétny program alebo projekt, uveď to, prosím, do účelu platby pri bankovom prevode. Najlepšie je kontaktovať nás cez info(at)goodfutureandhope.com, aby sme ti mohli zodpovedať na prípadné otázky.

Môžeš urobiť bankový prevod v prospech nadácie aj bez udania účelu.To nám umožní byť flexibilnejšie reagovať na rôzne situácie a potreby, ktoré sa vyskytujú.

Každý sponzorský dar, či už účelovo viazaný alebo nie, bude použitý pre potreby detí. Narábame s financiami zodpovedne, aby mohli dlhodobo podporiť deti, o ktoré sa staráme. Tvoj jednorázový alebo pravidelný príspevok urobí pre deti veľký rozdiel.

Čo ak mi je pravidelný sponzorský príspevok pri virtuálnych adopciách (25-30 EUR mesačne) veľa?

Budeme sa tešiť každému príspevku v akejkoľvek výške – bude použitý pre deti. Ak chce niekto prispievať pravidelne alebo jednorázovo menej, využijeme tieto prostriedky na prilepšenie pre deti, napríklad v podobe výletu, extra porcie mäsa alebo niečoho, čo bude užitočné a spraví im radosť. Možno sa nám z podobných príspevkov podarí našetriť na let do Ugandy pre nejakého dobrovoľníka.

Každý sponzorský dar, či už účelovo viazaný alebo nie, bude použitý pre potreby detí. Narábame s financiami zodpovedne, aby mohli dlhodobo podporiť deti, o ktoré sa staráme. Tvoj jednorázový alebo pravidelný príspevok urobí pre deti veľký rozdiel.

Môžem sponzorovať aj anonymne?

Áno. Nadácia nezverejní darcov, ktorí si to nebudú želať, na webovej stránke. Avšak, kvôli povinnostiam vyplývajúcim z platnej legislatívy si nadácia vedie interný zoznam darcov.

Ako nadácia zabezpečí, že moje peniaze budú použité na to, na čo som ich poslal?

Našim cieľom je zabezpečiť čo najväčšiu efektivitu vyzbieraných finančných prostriedkov – jednoducho povedané, chceme, aby priniesli deťom čo najväčší osoh. Preto má Nadácia niekoľko kontrolných mechanizmov:
 • Má Dozornú radu a kontrolóra, ktorí dohliadajú na použitie finančných prostriedkov.
 • Nadácia bude pravidelne informovať cez webovú stránku, newslettre a výročnú správu o tom, koľko finančných prostriedkov vyzbierala a ako boli použité na rôzne účely.
 • Nadácia bude akceptovať iba platby, pri ktorých je stanovený účel. V prípade peňazí poukázaných bez účelu rozhoduje o ich použití Dozorná rada.
 • Nadácia spolupracuje s lokálnymi partnermi v Ugande, ktorým dôveruje. Vzťahy sú kodifikované zmluvami v písomnej podobe. Minimálne 3-krát ročne pôjdu zástupcovia Nadácie do Ugandy preveriť stav na mieste.
 • Sponzori poukazujú peniaze na bankový účet Nadácie na Slovensku. Nadácia následne podľa rozpočtu pripravenom lokálnymi partnermi a po preukázaní riadneho vyčerpania predošlých prostriedkov poukazuje ďalšie financie, ktoré sú vždy účelovo viazané (napr. školné pre konkrétne dieťa).
 • Lokálni partneri sa zaviazali viesť si účtovníctvo prostredníctvom externej účtovníckej firmy, ktorá pracuje iba na základe dokladov a zároveň ich kontroluje.

Ako môžem darovať finančný príspevok?

Najlepšie je urobiť bankový prevod v prospech nadácie - to nám umožní trasparentné spravovanie sponzorských príspevkov.
Údaje o bankovom účte nadácie sú nasledovné:

Majiteľ účtu:   Nadácia dobrá budúcnosť a nádej – Good Future and Hope
Adresa:   Tallerova 2/4, 811 02 Bratislava, Slovakia
Čislo účtu:   1153758001
Kód banky:   1111 - UniCredit Bank Slovakia, a.s.


Virtuálne adopcie

Čo je to adopcia na diaľku?

Deti potrebujú dobré jedlo a vzdelanie, aby dostali pevné základy do budúcnosti. V Afrike je to s prístupom k obom problematické – nielen pre siroty, ale pre všetky deti, ktoré žijú v ťažkých podmienkach, v chudobe alebo s rodičmi postihnutými rôznymi chorobami. Adopcia na diaľku je preto výborným spôsobom, ako im pomôcť. Jej cieľom je pomôcť financovať náklady na stravu, ubytovanie a vzdelanie. Možno tak pomôcť tak deťom, aby vyrástli na zdravých a vzdelaných dospelých, ktorí budú ďalej rozvíjať svoju krajinu. Nie je to klasická adopcia, pri ktorej dieťa žije s adoptívnymi rodičmi, ale snaha o uľahčenie podmienok pre život v krajine a prostredí, odkiaľ dieťa pochádza.

Čo vlastne znamená byť sponzorom dieťaťa?

Sponzorstvo znamená prispievať finančne na konkrétne dieťa zaradené do programu Nadácie dobrá budúcnosť a nádej. Tak isto, je to možnosť vybudovať si s ním vzťah na diaľku, povzbudzovať ho k dobrým výsledkom a podporovať pri výbere budúceho povolania.

Aké deti sú v programe virtuálnych adopcií?

V programe našich virtuálnych adopcií sú zaradené deti zo sirotinca, s ktorým spolupracujeme v Kampale v Ugande. Niektoré z nich žijú priamo v sirotinci, ostatné v náhradných rodinách, ktoré im poskytli strechu nad hlavou. Každé z nich prežilo ťažké chvíle a potrebuje pomoc: bezpečné bývanie, výživné jedlo a možnosť chodiť do školy. To sú zákldady pre dobrú budúcnosť a nádej na plnohodnotný život tam, kde patrí.

Majú deti v programe virtuálnych adopcií nejaké vierovyznanie?

Áno. V Afrike je náboženstvo integrálnou súčasťou spoločnosti. Každé z detí, ktoré sú zaradené do program, môže mať vlastnú vieru, ktorú úplne rešpektujeme a snažíme sa ju chrániť a podporovať. Každý zo sponzorov bude o tejto skutočnosti informovaný na začiatku.

Čo a ako môžem sponzorovať?

 • Náklady na stravu a bývanie na jedno dieťa sú 360 EUR/rok (30 EUR/mesiac).
 • Náklady na vzdelanie sa rôznia podľa triedy, ktorú dieťa navštevuje a sú 300-420 EUR/rok (25 – 35 EUR).
 • Pre deti, ktoré bývajú v domove, je možné sponzorovať buď stravu a ubytovanie, alebo vzdelávanie, alebo oboje.
 • Pre deti, ktoré sú v náhradných rodinách je momentálne možné sponzorovať iba vzdelávanie, nakoľko Nadácia zatiaľ nemá spoľahlivý mechanizmus, ako kontrolovať výdavky na stravu a ubytovanie mimo sirotinca.

K čomu sa ako sponzor finančne zaväzujem?

To závisí od finančných možností. Boli by sme radi, keby sa sponzori zaviazali minimálne na 1 rok, aby deti mohli vždy dokončiť daný ročník (školský rok je vždy od februára do decembra). V prípade, že by sponzor už z akéhokoľvek dôvodu nechcel v programe pokračovať, mal by Nadácii najneskôr v novembri dať vedieť (bez udania dôvodu alebo akýchkoľvek sankcií).
V ideálnom prípade tento vzťah trvá, dokým dieťa neskončí svoje vzdelávanie, či už maturitou alebo výučným listom, prípadne podporou štúdia na vysokej škole.

Ako je to s platbami?

Platby sú vždy na bankový účet Nadácie na Slovensku. Ich frekvencia závisí od toho, čo konkrétny sponzor podporuje. Môžu byť buď mesačné, ročné alebo pri školnom každý trimester.

Chcem sa stať sponzorom – čo mám teda urobiť?

Momentálne majú všetky deti v našom programe sponzora. Ale, čím viac sponzorov budeme mať, tým viac detí môže byť zaradených do programu a profitovať z neho. Ak sa chceš stať virtuálnym rodičom alebo o tom iba rozmýšľaš, kontaktuj priamo Barborku, našu manažérku programu virtuálnych adopcií ( Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript. ) a dohodni sa s ňou na ďalších krokoch.

Čo ak chcem urobiť pre deti viac, ako len prispievať na jedlo, ubytovanie a vzdelanie?

Samozrejme, že sa potešíme akejkoľvek finančnej čiastke na podporu aktivít nadácie pre deti. Peniaze budú použité na účel, ktorý sponzor označí. Je teda možné sponzorovať aj iné aktivity a projekty, napr. stavbu nových priestorov pre sirotinec, ktorú momentálne pripravujeme).

Môžeš tak isto podporiť prácu Nadácie dobrá budúcnosť a nádej všeobecne (poukázať peniaze bez účelu), čo nám umožní flexibilnejšie reagovať na potreby, ktoré vznikajú. Všetky peniaze, ktoré dostaneme, budú použité tak, aby priniesli čo najviac pre deti pre čo najdlhšie obdobie.

Z času na čas budeme organizovať špeciálne (finančné alebo materiálne) zbierky pre deti, keď vznikne špecifická potreba (napr. oblečenie pre deti). Dobredu ťa budeme informovať o tom, čo sa bude diať.

cislo uctu

Podporte nás

Dajte deťom v núdzi dobrú budúcnosť a nádej prostredníctvom finančného daru na naše aktivity.

Suma:  


Prihláška na newsletter

Kto je online

Práve tu je 23 návštevníkov a žiadni členovia on-line

OUR PARTNERS


220px-SAP 2011 logo.svg
voss-logo 120 nell
logo BEService FINAL 72dpi